Våra medarbetare

Nordic Cinema Groups position som en ledande biografaktör, i kombination med bolagets ambitioner, innebär ansvar och åtaganden. Rätt åtgärder och beteenden hos varje medarbetare är avgörande för att uppnå och upprätthålla bolagets önskade position.

NCG arbetar utifrån ett antal värderingar som – tillsammans med koncernens uppförandekod – ska vägleda beslut, åtgärder och beteenden för samtliga anställda. Dessa värderingar är:

  • Fokuserade – Vi fokuserar på Norden och Baltikum samt på att göra det vi gör bäst: att leverera en oöverträffad bioupplevelse.
  • Innovativa – Vi driver förändring och är innovativa i en bransch som är i ständig rörelse. Det handlar om allt från koncept och värdekedja till hur vi gör affärer.
  • Service – En enastående service är avgörande för att kunna leverera en oöverträffad bioupplevelse.
  • Högpresterande – Vi är resultatdrivna och målinriktade. Från ord till handling.

NCG:s drygt 1 100 anställda är spridda över en mängd olika yrkesområden. Den största personalgruppen finns i serviceyrken på biograferna. Koncernens HR-arbete samordnas via gemensamma policyer men hanteras lokalt. På varje marknad finns en HR-funktion som stöttar ledare och medarbetare. Varje biografchef har ett stort ansvar att leda och planera arbetet på den egna biografen.

Jämställdhet, mångfald och integration
NCG strävar efter jämställda arbetsplatser med ett öppet klimat. Mångfald i alla dimensioner värderas högt och bidrar till ett gott arbetsklimat. Utöver att följa gällande lagstiftning i respektive land har NCG som policy att alla eventuella former av diskriminering och trakasserier tas på allvar, undersöks och hanteras.