NCG Academy

Som ett led i att samordna viktiga delar inom koncernen finns ett koncept för ledarutveckling kallat NCG Academy. Avsikten med NCG Academy är dels att möjliggöra nätverkande och lärande i koncernen, men också att tillhandahålla en ledarutbildning för biografchefer.