Mer än bara bra film

Nordic Cinema Group är den största biografoperatören i Norden och Baltikum med över 100 års erfarenhet av att driva och utveckla bioupplevelsen.

NCG driver 69 biografer med 469 salonger och har cirka 68 000 biofåtöljer i närmare 50 stora och medelstora städer. Utöver det är NCG delägare i ytterligare 49 biografer. Biograferna finns under fyra olika varumärken på sex marknader.

Det ska vara enkelt att gå på bio. Enklare, mer kundanpassade biljettlösningar adderas löpande.

En bioupplevelse är mycket mer än bara en bra film. Det är också förväntningar, spänning, skratt och eftertanke inramat av en starkt visuell upplevelse. Dessutom är det en i högsta grad social aktivitet, där filmen blir något att samlas kring med familj och vänner. Inom NCG finns en stark historia av att utveckla och förstärka ”Bioupplevelsen”, dvs känslan under och omkring biobesöket. Nya koncept, nya avancerade ljud- och bildformat samt smartare biljettlösningar adderas löpande. NCG:s biografer tillhör idag de mest moderna i världen.

NCG bildades 2013 när Finnkino köpte SF Bio. Ägare är Bridgepoint, Bonnier samt ledning och styrelse. All verksamhet inom NCG bedrivs lokalt på sex marknader under starka varumärken – SF Bio i Sverige, SF Kino i Norge, Finnkino i Finland och Forum Cinemas i Estland, Lettland och Litauen.