Väl positionerade för tillväxt

Nordic Cinema Groups affärsidé är att erbjuda den bästa filmupplevelsen genom ett nätverk av toppmoderna biografer i Norden och Baltikum.

Bioupplevelsen är speciell, och kräver därför både omvårdnad och ständig utveckling.

Nordic Cinemas Groups vision är att vara Europas mest passionerade, innovativa och attraktiva bioföretag. Vår mission är en bättre och mer underhållande bioupplevelse för alla. 

Strategiska fokusområden

För att konkretisera vägen mot visionen har NCG definierat tre strategiska fokusområden.

1. Utveckla bioupplevelsen

Skapa mötesplatser
NCG strävar efter att skapa en trevlig atmosfär och bra ytor för umgänge i samband med biobesöket. Biograferna ska befinna sig i områden nära shopping och restauranger.

Utveckla nya koncept
Utveckla nya biokoncept som VIP-salonger med skönare stolar, mer utrymme och bättre faciliteter för dem som vill få en mer exklusiv upplevelse.

Investera i den senaste tekniken
NCG har redan idag digital filmvisning i samtliga salonger och möjlighet att visa 3D-film i 98 procent av salongerna och fortsätter att investera i högkvalitativt ljud och bild.

Optimera kundbesöken
Genom att skapa olika zoner på biografen har flödet i lokalen förbättrats och därigenom gett en positiv utveckling av kundupplevelsen.

Biobesöket tilltalar alla sinnen. Genom att optimera besökarens väg genom biografen skapas en positiv utveckling för kundupplevelsen.

2. Dra nytta av koncernens kombinerade styrkor

Dela best practice inom koncernen
Inom koncernen har NCG möjlighet att lära av varandras erfarenheter och välja det arbetssätt som bevisat fungerar bäst, vilket kommer att skapa tillväxt och bättre bioupplevelser.

Centraliserade inköp
Centraliserade inköp av vissa produkter och utrustning.

Samordning av försäljning
Samordning av reklamförsäljning inom NCG Media.

Realisera synergier
Realisera synergier på kostnadssidan genom gemensamma funktioner, exempelvis IT-investeringar och biljettlösningar.

98 procent av Nordic Cinema Groups biografer är anpassade för 3D format.

3. Utveckling och expansionsmöjligheter

Avsikt att växa
NCG har för avsikt att växa, i första hand på befintliga marknader.

Stora expansionsmöjligheter
Sverige och Finland är relativt mogna marknader där NCG har en betydande marknadsandel idag, medan det i Norge och Baltikum finns större expansionsmöjligheter.

Fokus på topplägen
Fokus är även fortsättningsvis på topplägen i stora och medelstora städer med befolkningstillväxt.