Reklam är bäst på bio

NCG Media är en verksamhetsgren inom Nordic Cinema Group som arbetar med mediaförsäljning och fungerar som biografägarnas organisation på mediemarknaden.

Redan innan biobesökaren kommer till biografen finns möjlighet för annonsörer att synas via webbsidor och appar. Väl på biografen möter besökaren till exempel affischering och filmtidningar. Det finns också mycket goda möjligheter att genomföra event i biograferna för annonsörer som vill möta konsumenter fysiskt. Besökaren har tagit sig till lokalen frivilligt, är förväntansfull inför upplevelsen och därmed mottaglig för upplevelser i samband med besöket.

Själva höjdpunkten i annonseringen är givetvis bioreklamen före filmen. Hur reklam generellt påverkar mottagaren och vilket genomslag den får beror på faktorerna yta, tid och valfrihet. Bio som medium har en oslagbar reklamyta och konsumentens avsatta och dedikerade tid. Detta gör reklam på bio till en osedvanligt effektiv form av annonsering.

Efter biobesöket finns möjlighet att kommunicera med besökarna till exempel via Bioklubben (i Sverige) med cirka 700 000 aktiva medlemmar. Detta görs dock i begränsad omfattning och det finns stor potential i att utnyttja detta mer.

Drar nytta av koncernens kombinerade styrkor
NCG:s mediaförsäljning i Sverige, Norge och Finland har under 2014 samlats till en verksamhetsgren inom Nordic Cinema Group. I Baltikum bedrivs medieverksamheten ännu delvis genom outsourcing och marknaden är relativt omogen. I Sverige och Finland hanterar NCG Media all försäljning av biografreklam, även för övriga biografaktörer. Trots att det är en betydande del så finns potential för tillväxt: NCG Media står idag för 0,4 procent av medieinvesteringar (köpt distribution) i Sverige och 0,2 procent i Finland. I Norge är NCG Media, genom CAPA Kinoreklame, en mindre aktör i skarp konkurrens med Egmont.

Under året har synergieffekter skapats inom NCG Media på tre olika områden:

  • Försäljning: Identifiera och återanvända best practice inom försäljning samt hitta kunder som kan hanteras gemensamt.
  • Marknad & research: Allt material som produceras för kund anpassas för att kunna användas på samtliga marknader. Research om kunder, biopreferenser m.m. görs gemensamt.
  • Teknik: Tidigare fanns en teknisk plattform per marknad, vilket nu samordnats till en gemensam.