Strävan efter upplevelser ligger i vår natur

Nordic Cinema Group tillgodoser ett behov som är djupt rotat hos oss människor. Behovet av att bli berörda, uppleva spänning och skratta. Det är ett i högsta grad socialt nöje eftersom vi ofta ser på film tillsammans. Ibland går vi oftare på bio och ibland mer sällan. Men ett liv helt utan bioupplevelser skulle för de allra flesta människor vara mycket svårt att tänka sig.

Bio upplevs som ett prisvärt nöje, som dessutom i hög grad lockar till spontanbesök.

Inom NCG lever vi även efter kunskapen om att ett biobesök är mer än bara själva filmupplevelsen. Det finns en atmosfär på biografen som tydligt skiljer sig från att sitta hemma i soffan och se film på sin tv. Biobesöket har varit en självklar del av vår vardag i över hundra år. Som underhållningsform konkurrerar bio därför snarast med andra upplevelser som restaurangbesök, konserter, teater och opera än med film hemma.

Biomarknaden i Norden och Baltikum
NCG arbetar under fyra olika varumärken på sex marknader – SF Bio i Sverige, SF Kino i Norge, Finnkino i Finland och Forum Cinemas i Estland, Lettland och Litauen. I många avseenden liknar marknaderna varandra, men det finns även stora olikheter. Den operativa verksamheten bedrivs därför alltid utifrån de lokala förutsättningarna, samtidigt som styrkan i koncernen utnyttjas.

Den totala marknaden som NCG verkar på uppgår till 4,4 miljarder kronor.